Skip to Content

Pedagogický slovník

Obrázek uživatele Pavel

Autor publikace: Průcha Jan; Walterová Eliška; Mareš Jiří
Titul publikace: Pedagogický slovník
Rok: 2009 (4. rozšířené a aktualizované vydání)
ISBN: 978-80-7367-647-6

Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přináší nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický pohyb spolu se základními pojmy věd o vzdělání zachycuje zásadně inovované a rozšířené vydání knihy, která se již stala nepostradatelným pomocníkem.