Skip to Content

Nová kniha o E-learningu je na světě

Obrázek uživatele SCORT

Autor publikace: Jiří Zounek
Titul publikace: E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti
Rok: 2009
ISBN: 978-80-210-5123-2

Publikace se komplexně věnuje aktuálnímu pedagogickému tématu, kterým je využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání. V knize je popsána role ICT v současné společnosti, je vymezena problematika e-learningu, ale také blended learningu či jeho vztahu k distančnímu vzdělávání. Jádrem knihy jsou kapitoly zaměřené na role e-learningu v celoživotním učení, aktéry e-learningu, či teorie učení v éře síťových digitálních technologií. Pozornost je věnována i mnoha prostředkům moderních technologií, u nichž je nastíněno jejich pedagogické využití. Autor vychází z analýzy současných sociologických, psychologických a pedagogických teorií a z výsledků zahraničních i českých empirických výzkumů, přičemž využívá rovněž vlastních výzkumů a zkušeností v této oblasti.
 
Více o knize v informačním letáku kde najdete mimo jiné informace o autorovi, obsah knihy a výtah z Úvodu knihy.